Klovnene våre

Klovnenesen er kjent som verdens minste maske, med det menes at vi faktisk istedenfor å ta på en maske for å skjule hvem vi er, tar vi på en maske for å vise hvem vi er. Dvs at vi som klovner tør å gå ut over vår egen komfortsone og stå i vår egen sårbarhet, tør å være her og nå. Det er i dette feltet at leken og improvisasjonen oppstår og det er også her møtet skjer. Barn er i denne tilstanden helt naturlig det er derfor at barn elsker klovner og klovner elsker barn. Barn er klovnens store inspirasjonkilde og det er i møtet med klovnen at barna fritt kan få utfolde seg og være i nået, vekk fra alle tankers bekjymringer om fremtid og fortid. Våre klovner kan komme på sykehusbesøk, barnehjem, asylmottak eller festivaler og markedsdager.