ringer

Sjongleringsringer 3st     120  kr
Fratellini fat passingrings pr.st     100  kr
Sjongleringstørkleder  3st     100  kr
Vimpler    120  kr