Cirkus Sibylla ble startet i 1989 og har sin base på et småbruk ved Hardangervidda. Gruppen har produsert nærmere 30 forestillinger, hovedsakelig for barn og unge, som har turnert i hele Norge samt internasjonalt. Forestillingene er ofte inkluderende med interaksjon mellom sal og scene. Positive tilbakemeldinger, og superlativer som ”helt topp” og fantastisk innlevelse” går igjen. Det blir spesielt fremhevet gruppens evne til å kommunisere med publikum

Ivanir Sibylla Hasson er kunstnerisk leder i gruppen, med bakgrunn fra Christianias politiske gateteater i København og nysirkusmiljøet i Europa. Og har i samarbeid med sin man og partner Carl Olsen fra New Zealand, sin sønn Kerang Olsen og andre utøvende kunstnere fra hele verden, utviklet alt fra små poetiske klovneforestillinger til større interkulturelle prosjekter.

Tildelte priser 2009 Tinn Kommunes Kulturpris 2011 Lion Club Hederspris

Vårt mål er å: Bidra til utvikling av  kulturelt mangfold i Norden og til fellesskap, og solidaritet på tvers av landegrenser, samt skape refleksjon over vår tids holdninger, og verdier.

Siden 1992 har vi som de første i Norge arbeidet med å utvikle et pedagogisk kursopplegg for barn og unge Cirkusskolen som har gjort stor suksess. Flere av våre elever er rekruttert til det internasjonale nysirkusmiljøet. Cirkusskolen har blitt flittig brukt av både internasjonale musikk og teaterfestivaler  skoler og ferieklubber gjennom flere år. Vi har også samarbeidet med Norsk musikk og kulturskoleråd og kurset flere hundre musikk, dans og dramalærere i nysirkus for barn. De siste  årene har vi i samarbeid med bl. a. UDI Extrastiftelsen og Norsk Folkehjelp hatt sikusskole på flere asylmottak rundt om i landet.

Gruppen har flere ganger fått tildelt  støtte til sine prosjekter fra Norsk Kulturråd – Den Kulturelle Skolesekken -Fond For Lyd og Bilde – Fond For Utøvende kunstnere – UDI – Utenriksdepartementet – Folkeakademiet – Fritt Ord -Extrastiftelsen – Telemark Fylkeskommune – Tinn Sparebank – Tinn Kommune og mange andre fond.